PARTICULIER

 

Plannen voor nieuwbouw of verbouw?

Bouwen of verbouwen is een complex proces. Met veel ervaring en een persoonlijke aanpak loodsen wij u graag door dit proces heen en helpen wij u met het realiseren van uw wensen bij het (ver)bouwen van uw woning. Uiteraard kunt u hierbij kiezen voor een beperkte deelopdracht of voor een totaalopdracht (complete ontzorging).

Aan de hand van het door u opgestelde pakket van wensen en taakstellende budget werken wij samen met u aan een huis op maat. In een aantal sessies van concept naar gedetailleerde uitwerking, waarbij het ontwerp steeds meer gestalte krijgt, worden steeds schetsen en alternatieven overlegd en met u besproken.  Dit proces wordt vanaf het begin ondersteund met 3D-presentaties in kleur, zodat u al in een vroeg stadium optimaal zicht heeft op zowel het exterieur als interieur van de woning.

 

Kosten?

Door de schaal van ons bureau hebben wij weinig overheadkosten en kunnen wij zeer concurrerend werken. Uiteraard zijn de kosten afhankelijk van de omvang van uw bouwplannen. Daarnaast worden de kosten bepaald door de mate van bouw- en procesbegeleiding die u ons wil laten uitvoeren. Die behoefte aan begeleiding ligt bij iedere opdrachtgever anders, wellicht heeft u hier nog geen idee over en wilt u graag een bij uw wensen passend advies. Om goed inzicht te krijgen in deze zaken en tot een verantwoorde prijsvorming te komen, nodigen wij u graag uit voor een kosteloos intake-gesprek. Opvolgend zullen wij een vrijblijvende offerte uitbrengen.

 

Verbouwingen

Vrijstaande woningen

Monumenten

Interieur

Complete ontzorging

Onafhankelijke advisering

Kosteloos intake-gesprek

Vrijblijvende offerte