DIENSTEN

 

VAN STEGEREN ARCHITECT is een full-service architectenbureau. Het bureau heeft een ruime ervaring met alle werkzaamheden die nodig zijn voor het succesvol realiseren van uw bouwplannen.

 

ARCHITECTUUR

opstellen/analyse programma van eisen
architectonisch ontwerp
kleur en materiaal advies
massastudies
3D visualisaties

 

 

BEGELEIDING

coördinatie/controle begrotingen

coördinatie adviseurs

aannemersselectie

prijs- en contractvorming

bouw- en procesbegeleiding

directievoering

budgetbewaking

 

 

 

BOUWTECHNIEK

bouwvoorbereidingstekeningen

bouwbesluittoets

bouwuitvoeringstekeningen

detailtekeningen

bestek/werkomschrijving

 

 

INTERIEUR
interieurontwerp
kleur en materiaal advies

inrichtingsadvies

 

PROCEDURES

aanvragen omgevingsvergunning

aanvragen welstand-/monumentenbeoordeling

bestemmingsplan toets

principeverzoek

 

 

 

LOCATIE ONDERZOEK

haalbaarheidsonderzoek

bestemmingsplanstudie

verkavelingsstudie

locatie ontwerp

postzegelplannen