Nieuwbouw van 32 huur- en 8 koopappartementen.

PROJECT

NoordWaal

LOCATIE

Noordstraat, Waalwijk

OPDRACHTGEVER

Casade Woondiensten, Waalwijk i.s.m. Lavertuur Planontwikkeling, Tilburg

AANNEMER

Hendriks Bouwbedrijf, Oss