Uitbreiding van de Mytylschool Tilburg met 2200 m2.
Het programma omvat 9 lokalen, 2 speellokalen, 2 bewegingstherapieruimten, 1 snoezelruimte, logopedie- en behandelruimten en kantoren.

3e VKG Architectuurprijs 2008.

PROJECT

Mytylschool

LOCATIE

Prof. Stoltehof, Tilburg

OPDRACHTGEVER

Stichting Mytylschool Tilburg

AANNEMER

de Kok Bouwgroep BV Breda