Kleijn Waterrijk omvat de ontwikkeling en bouw van 38 vrije sector woningen. De woningen liggen aan de rand van het prachtige poldergebied van de Binnenbijster, grenzend aan de dorpskern van Waspik.

De 38 woningen zijn onderverdeeld in: 24 luxe geschakelde twee-onder-eenkapwoningen, 7 riante vrijstaande villa s en 7 deels in het water gesitueerde villa’s.

Op 22 januari 2001 heeft VISADE Projectontwikkeling BV in overleg met de gemeente Waalwijk een besloten prijsvraag uitgeschreven voor een bijzondere locatie, “de Waspikse Beemd”, gelegen aan de rand van de dorpskern van Waspik. Voor deze locatie, bestemd voor glastuinbouw, werd gevraagd een stedenbouwkundige verkaveling met woningtypologieen te ontwerpen. De prijsvraag welke door AS architecten werd gewonnen is in het voorjaar van 2004 in uitvoering genomen. Bij het ontwerp voor deze locatie hebben twee motieven een centrale rol gespeeld. Allereerst het motto “Wijds wonen in een weidelandschap”. Dit motto is het conceptuele uitgangspunt geweest voor het stedenbouwkundige plan. Als tweede motief is uitgesproken dat de architectuur zich dienstbaar opstelt aan de natuur. Dit betekent dat de architectuur geen leidende rol krijgt toebedeeld van uit haar eigen discipline. De architectuur moet begrepen worden vanuit de haar omringende plaatselijke context.

 

 

PROJECT

Kleijn Waterrijk

LOCATIE

Tureluur en Wulp, Waspik

OPDRACHTGEVER

Visade advies in projectontw. BV, Rijswijk

AANNEMER

Heijmans IBC Bouw BV, Breda